Mönsterdjup, Mäta mönsterdjup, Lag vinterdäck

Mönsterdjupet på ett däck mäter hur djupt mönstret är, hur mycket däcket är slitet. Genom att mäta mönsterdjupet får man fram hur mycket slitage ett däck har, eller hur mycket mönster däcket har kvar. Dels är det viktigt att veta mönsterdjupet för sin egen säkerhetsskull, ett nedslitet däck med litet mönsterdjup har givetvis sämre vägegenskaper som bromsförmåga, väjning/styrningsförmåga, större risk för vattenplaning och även accelerationsförmåga. Dessutom är det lagstyrt hur litet mönsterdjup man får ha, det är olagligt att köra med däck med för litet mönsterdjup, både sommar och vinter.

Minsta mönsterdjup

Minsta mönsterdjup är på vinterdäck är 3 mm och på sommardäck 1,6 mm. Man rekommenderar även minst 3 mm på sommardäck för att minska risken för vattenplaning och för att få bra grepp på våta vägbanor.

Lag vinterdäck

Enligt lag råder mellan 1 december och 31 mars krav på vinterdäck om det är vinterväglag. Då gäller även kravet på 3 mm mönsterdjup. Dubbdäck får endast användas mellan 1 oktober till 15 april. Rekommendationer för mönsterdjup vid vinterväglag är minst 5 mm.

Nya vinterdäck

Mönsterdjup på nya vinterdäck är 8-9 mm.

Mäta mönsterdjup

 Enklaste sättet att mäta mönsterdjupet är att använda en femkrona. Mellan femmans kant och över delen på siffran fem är det 3 mm.

Mät mönsterdjupet med en femkrona

Regelbunden kontroll

Kontrollera mönsterdjupet regelbundet om du kör många mil per månad och även om däcken är några år gamla, dom slits nämligen fortare då.