Dubbdäcksförbud

Vem kan besluta om förbud mot dubbdäck?

Efter beslut från Regeringen kan kommuner själva meddela förbud dubbdäck, förbud mot trafik med fordon med dubbdäck, detta på en viss väg eller en specifik vägsträcka. Detta är något som kommunerna reglerar själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen.

Exempel på dubbdäcksförbud

  • dubbdäcksförbud Stockholm – Hornsgatan, Flemminggatan, del av Kungsgatan
  • dubbdäcksförbud Göteborg- Friggagatan och Odinsgatan
  • dubbdäcksförbud Uppsala – delar av Kungsgatan och Vaksalagatan

Dubbdäcksförbudet gäller inte ”samhällsviktig trafik”, tex polis, sjukvård, räddningstjänst. I vissa städer gäller det inte heller taxi.