Belastningsindex

Belastningsindex är ett värde som talar om hur mycket ett däck kan bära i kg/st. Belastningsindex ska vara märkt på däcket, oftast strax före hastighetsindex.

Viktigt är att totalvikten på alla fyra däcken samt axeltryck per axel inte överstigs.

Belastningsindex

Siffran 4 på bilden anger belastningsindex, i detta fall 99 vilket motsvarar 775kg (max belastning per däck), se tabell nedan.

Bilens totalvikt delat på 4 = varje däcks belastning, se tabellen nedan för vilken LI (Load Index) däcken ska ha. Du måste även ta hänsyn till ev max axelvikt.

Hur räknar jag ut däckens belastningsindex?

Bilens totalvikt / 4 = max belastning (kg) för varje däck, se tabellen nedan för att hitta rätt LI (Load Index). Om ”Garanterat axel/boggitryck axel” är definierad i registreringsbeviset så måste du ta hänsyn till respektive axels vikt, högre fördelning av totalvikten på bakaxeln innebär däck som klarar högre belastningsindex (tex bakaxelns tryck i kg / 2 = belastningsindex för bakdäcken), vanligt på Pickup, skåpbil, lätt lastbil osv. Notera samtidigt om du behöver C-däck.

Fler däckbeteckningar här.

Belastningsindex tabell

Load Index Max belastning (kg) Load Index Max belastning (kg)
60 250 61 257
62 265 63 272
64 280 65 290
66 300 67 307
68 315 69 325
70 335 71 345
72 355 73 365
74 37 75 387
76 40 77 412
78 425 79 437
8 450 81 462
81 462 82 475
83 487 84 500
85 515 86 530
87 545 88 560
89 580 90 600
91 615 92 630
93 650 94 670
95 690 96 710
97 730 98 750
99 775 100 800
101 825 102 850
103 875 104 900
105 925 106 950
107 975 108 1000
109 1030 110 1060
111 1090 112 1120
113 1150 114 1180
115 1215 116 1250
117 1285 118 1320
119 1360 120 1400